HAYVANCILIK

 Zengin florasında yapılan süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, arıcılık ve alabalık yetiştiriciliği faaliyetleri ile 4 önemli hayvansal ürün elde edilmektedir. İldeki küçük ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleri ile 2017 yılında 270.452 ton süt üretimi ve 820 ton et üretimi gerçekleştirilmiştir.Süt besiciliği ile elde edilen sütün ülke içindeki payı %1,5’dur. Arıcılık Faaliyetleri ile Yıllık 515 Ton bal Üretilmektedir

                                                                                           

 

 

 Hayvansal  Üretim Verileri, 2017

Hayvansal Üretim 2014 2015 2016
Süt Üretimi 276.483  269.603 270.452  
Yumurta 49.669 49.669 49.669
Bal 502,215 517,646 515,112
       

Su ürünleri üretiminde faaliyet gösteren 26 alabalık tesisinde, 2012 yılında 373 ton alabalık yetiştirilmiştir

 

 

SU ÜRÜNLERİ 2014 2015 2016
Alabalık 3.769  4626 3.736